X  Lukk Stasjons værhistorie
GjeldeneI dagI gårDesember2023Hele tiden
Temperatur (C)20.7 ↑ 20.7 (11:53)
↓ 16.3 (09:05)
↑ 30.6 (12:11)
↓ 12.6 (06:13)
↑ 32.0 (4)
↓ 8.9 (4)
↑ 40.6 (Feb 17)
↓ -2.4 (Aug 16)
↑ 45.0 (2019 Jan 25)
↓ -4.0 (2015 Jul 19)
Regn (mm)0 0.00.022.3444.13296.2
Luftfuktighet (%)56 ↑ 74 (09:05)
↓ 56 (11:46)
↑ 89 (06:51)
↓ 29 (12:14)
↑ 97 (3)
↓ 26 (4)
↑ 98 (Jun 4)
↓ 0 (Jan 24)
↑ 100 (2011 Aug 6)
↓ 0 (2020 Mai 18)
Duggpunkt (C)11.6 ↑ 12.5 (11:17)
↓ 10.8 (10:06)
↑ 19.2 (14:33)
↓ 8.5 (20:35)
↑ 19.2 (5)
↓ 7.8 (4)
↑ 20.6 (Jan 2)
↓ -5.2 (Sep 29)
↑ 33.6 (2019 Jul 22)
↓ -9.9 (2012 Sep 23)
Trykk (hPa)1020.4 ↑ 1020.9 (09:26)
↓ 1019.9 (10:23)
↑ 1020.7 (08:46)
↓ 1013.1 (13:48)
↑ 1020.9 (6)
↓ 1008.0 (1)
↑ 1037.8 (Jul 25)
↓ 0.0 (Jan 2)
↑ 1045.0 (2019 Jun 6)
↓ 0.0 (2022 Jun 23)
Vind (mph)6.9 10.1 (11:12)15.4 (18:47)16.1 (5)30.9 (Okt 3)49.7 (2021 Okt 29)
Vindkast (mph)12.5 12.7 (09:49)23.1 (19:19)24.2 (2)46.0 (Okt 3)57.5 (2021 Jul 27)
Sol (w/m2)902 902 (11:55)1354 (12:05)1354 (5)1354 (Des 5)1381 (2022 Nov 20)