X  Zamknij Nasz czujnik Davis

Czas Cząstki Stężenie IJP Klasyfikacja       
obecna pm2.5 1.3188 ug/m3 5.5 Dobra jakość powietrza
     
obecna pm10 6.5942 ug/m3 6.1 Dobra jakość powietrza
     

1 godzina pm2.5 2.2613 ug/m3 9.4 Dobra jakość powietrza
     
1 godzina pm10 4.624 ug/m3 4.3 Dobra jakość powietrza
     

3 godziny pm2.5 1.389 ug/m3 5.8 Dobra jakość powietrza
     
3 godziny pm10 3.4761 ug/m3 3.2 Dobra jakość powietrza
     

24 godziny pm2.5 0.8974 ug/m3 3.7 Dobra jakość powietrza
     
24 godziny pm10 2.4567 ug/m3 2.3 Dobra jakość powietrza
     

     

Klasyfikacja IJP pm10 pm2.5 Wpływ na zdrowie należy opierać tylko na uśrednionych wartościach dobowych.
Dobra jakość powietrza 0-50 < 54 μg/m3 < 12 μg/m3 Zadowalająca jakość powietrza, cząstki powietrza bez lub z małym ryzykiem na zdrowie
Umiarkowana jakość powietrza 50-100 < 154 μg/m3 < 35.4 μg/m3 Akceptowalna jakość powietrza, jednak dla bardzo ograniczonej liczby wrażliwych osób niektóre cząstki mogą stanowić umiarkowane ryzyko dla zdrowia
Niezdrowo dla niektórych grup 100-150 < 254 μg/m3 < 55.4 μg/m3 Osoby wrażliwe mogą odczuwać dolegliwości zdrowotne. Większość populacji nie odczuje zmian.
Niezdrowe powietrze 150-200 < 354 μg/m3 < 150.4 μg/m3 Każdy może zacząć odczuwać dolegliwości zdrowotne, wrażliwe osoby mogą doświadczać poważniejszych skutków zdrowotnych.
Bardzo niezdrowe powietrze 200-300 < 424 μg/m3 < 250.4 μg/m3 Ostrzeżenie dotyczące stanu zagrożenia dla zdrowia. Większość populacji może odczuwać negatywne skutki zanieszczyczonego powietrza
Zagrożenie zdrowia > 300 > 424 μg/m3 > 250.4 μg/m3 Ostrzeżenie zdrowotne: każdy może doświadczać poważniejszych skutków zdrowotnych
 Więcej informacji::  EPA  Indeks jakości powietrza     Czujnik Davis  Dane z czujnika zarejestrowane:: 21-09-2023 21:00  Temperatura: 51.5°F Wilgotność: 72.1% Punkt rosy: 42.8°F