X  Lukk Vår Davis sensor

periode partikel konsentrasjon AQI klassifikasjon       
nåværende pm2.5 11.8986 ug/m3 49.6 God luftkvalitet
     
nåværende pm10 17.3478 ug/m3 16.1 God luftkvalitet
     

1 time pm2.5 8.946 ug/m3 37.3 God luftkvalitet
     
1 time pm10 10.5518 ug/m3 9.8 God luftkvalitet
     

3 timer pm2.5 6.4489 ug/m3 26.9 God luftkvalitet
     
3 timer pm10 7.476 ug/m3 6.9 God luftkvalitet
     

24 timer pm2.5 2.9683 ug/m3 12.4 God luftkvalitet
     
24 timer pm10 3.8198 ug/m3 3.5 God luftkvalitet
     

     

klassifikasjon AQI pm10 pm2.5 Helseeffektene bør bare være basert på 24-timers gjennomsnittsverdier.
God luftkvalitet 0-50 < 54 μg/m3 < 12 μg/m3 Luftkvaliteten anses å være tilfredsstillende, og luftforurensning utgjør liten eller ingen risiko
Moderat luftkvalitet 50-100 < 154 μg/m3 < 35.4 μg/m3 Luftkvalitet er akseptabel; for noen forurensende stoffer kan det imidlertid være et moderat helseproblem for et veldig lite antall mennesker som er uvanlig følsomme for luftforurensning.
Usunt for noen 100-150 < 254 μg/m3 < 55.4 μg/m3 Medlemmer av sensitive grupper kan oppleve helseeffekter. Det er ikke sannsynlig at publikum vil bli berørt.
Usunn luftkvalitet 150-200 < 354 μg/m3 < 150.4 μg/m3 Alle kan begynne å oppleve helseeffekter; medlemmer av sensitive grupper kan oppleve mer alvorlige helseeffekter.
Veldig usunn luftkvalitet 200-300 < 424 μg/m3 < 250.4 μg/m3 Helsevarsler om krisesituasjoner. Det er mer sannsynlig at hele befolkningen blir berørt
Farlig luftkvalitet > 300 > 424 μg/m3 > 250.4 μg/m3 Helsevarsel: alle kan oppleve mer alvorlige helseeffekter
 Mer informasjon:  EPA  Luftkvalitetsindeks     Davis sensor  Sensordata fanget kl: 27-09-2022 08:45  Temperatur: 11.3°C Luftfuktighet: 89.9% Duggpunkt: 9.8°C