X  Tanca El nostre sensor Davis

període partícula concentració IQA classificació       
actual pm2.5 0.5507 ug/m3 2.3 Bona qualitat de l’aire
     
actual pm10 1.8986 ug/m3 1.8 Bona qualitat de l’aire
     

1 hora pm2.5 0.7911 ug/m3 3.3 Bona qualitat de l’aire
     
1 hora pm10 2.0235 ug/m3 1.9 Bona qualitat de l’aire
     

3 hores pm2.5 0.6703 ug/m3 2.8 Bona qualitat de l’aire
     
3 hores pm10 1.8233 ug/m3 1.7 Bona qualitat de l’aire
     

24 hores pm2.5 0.7409 ug/m3 3.1 Bona qualitat de l’aire
     
24 hores pm10 1.9083 ug/m3 1.8 Bona qualitat de l’aire
     

     

classificació IQA pm10 pm2.5 Els efectes sobre la salut s'han de basar només en valors mitjans de les 24 hores.
Bona qualitat de l’aire 0-50 < 54 μg/m3 < 12 μg/m3 La qualitat de l’aire es considera satisfactòria i la contaminació atmosfèrica presenta poc o cap risc
Qualitat de l’aire moderada 50-100 < 154 μg/m3 < 35.4 μg/m3 La qualitat de l’aire és acceptable; no obstant això, per a alguns contaminants pot haver-hi una preocupació moderada per a la salut per a un nombre molt reduït de persones que són inusualment sensibles a la contaminació atmosfèrica.
No és saludable per a la qualitat de l’aire 100-150 < 254 μg/m3 < 55.4 μg/m3 Els membres de grups sensibles poden experimentar efectes sobre la salut. És probable que el públic en general no es vegi afectat.
Qualitat de l’aire no saludable 150-200 < 354 μg/m3 < 150.4 μg/m3 Tothom pot començar a experimentar efectes sobre la salut; els membres de grups sensibles poden experimentar efectes més greus sobre la salut.
Qualitat de l’aire molt poc saludable 200-300 < 424 μg/m3 < 250.4 μg/m3 Advertiments sanitaris d’emergència. És més probable que tota la població es vegi afectada
Qualitat de l’aire perillós > 300 > 424 μg/m3 > 250.4 μg/m3 Alerta sobre la salut: tothom pot experimentar efectes més greus sobre la salut
 Més informació:  EPA  Índex de qualitat de l’aire     Sensor Davis  Dades del sensor capturades a: 02-03-2024 07:30  Temperatura: 14.7°C Humitat: 84.5% Rosada: 12.1°C